Witamy w DB Securities S.A.

DB Securities S.A. jest domem maklerskim, należącym do jednej z największych na świecie grup finansowych - Grupy Deutsche Bank. Pion bankowości inwestycyjnej Deutsche Bank, którego jesteśmy częścią, wyróżniony wieloma międzynarodowymi nagrodami jest liderem w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy oraz współpracy w ramach Grupy Deutsche Bank, zapewniamy naszym Klientom dostęp do innowacyjnych produktów oraz ekspertyz z zakresu inżynierii finansowej, a w konsekwencji umożliwiamy realizację najbardziej skomplikowanych strategii inwestycyjnych.

DB Securities S.A. jest podmiotem posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W naszej ofercie znajdują się wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DB Securities S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich, której zadaniem jest kreowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dbanie o przestrzeganie tych zasad. W codziennym postępowaniu, kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk Domów Maklerskich opracowanym przez Izbę.

Nasza globalna marka i zaangażowanie gwarantują najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.

Kontakt
kontakt_focus_box

test

DB Securities S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 22 579 87 00
fax. 22 579 87 01

Zapraszamy do naszego biura,
które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.30. - 17.30

test

DB Securities S.A.

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. +48 22 579 87 00
fax. +48 22 579 87 01

Zapraszamy do naszego biura
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 - 17:30

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 30.8.2017
Copyright © 2017 DB Securities S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.