Secondary Navigation:
 

Dział analiz

Deutsche Bank posiada jeden z największych i najlepszych zespołów analitycznych wśród globalnych instytucji finansowych, którego renomę potwierdzają czołowe miejsca zdobyte w licznych specjalistycznych rankingach sporządzanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Analitycy przygotowują raporty i rekomendacje dla akcji spółek giełdowych notowanych na rynkach Europy Centralnej (Polski, Czech i Węgier). Opracowywane przez Deutsche Bank analizy dotyczą spółek z sektorów: finansowego, energetycznego, media, detalicznego, telekomunikacyjnego oraz paliwowego.
Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Copyright © 2016 DB Securities S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.