Secondary Navigation:
 

Dział sprzedaży

 

Prowadzimy profesjonalną obsługę polskich oraz zagranicznych klientów instytucjonalnych poprzez zespół maklerów z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym. Oferta obejmuje między innymi:

  • obsługę zleceń w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym na giełdach w Warszawie, Pradze i Budapeszcie.
  • obsługę transakcji pakietowych
  • obsługę transakcji pozasesyjnych
  • dostęp do rozwiniętych zagranicznych rynków akcyjnych
Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 13.5.2014
Copyright © 2014 DB Securities S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.