Secondary Navigation:
 

Dokumenty

Oświadczenie Zarządu DB Securities S.A. zlożone w oparciu o artykul 435 ust. 1 lit. e) CRR

Oświadczenie Zarządu DB Securities S.A. zlożone w oparciu o artykul 435 ust. 1 lit. f) CRR

Informacja w trybie art. 110w ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2015

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2014

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2013

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2012 365 kB

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2011 432 kB

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2010 411 kB

 

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2014

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2014

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2013

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2012 252 kB

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2011 243 kB

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. 

na dzień 31.12.2010 162 kB

 

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 01 kwietnia 2016 roku)

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 27 lutego 2015 roku)

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 31 lipca 2014 roku)

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 01 lipca 2017 roku)

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 01 kwietnia 2016 roku)

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 16 grudnia 2014 roku)

 

Informacja nt. Polityki zarządzania konfliktami interesów w DB Securities S.A.  194 kB
 
Informacja nt. Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A.  214 kB

Informacja nt. Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie klienta w DB Securities S.A. (wersja obowiązująca od dnia 01 lipca 2017 r.)
 
Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich  100 kB
 
Polityka informacyjna  DB Securities S.A w zakresie adekwatności kapitałowej 

Broszura MiFID 266 KB

Broszura MiFID (wersja obowiązująca od dnia 01 lipca 2017 r.)

Polityka stalych i zmiennych składników wynagrodzeń w DB Securities S.A. 241 KB

EMIR Clearing Member Disclosure Obligation art. 39 (7)

 

DB Securities S.A. stosuje "Zasady Ladu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza DB Securities S.A., przyjmując do stosowania wyżej wymienione Zasady odpowiednio w dniu 8 i 9 grudnia 2014 roku, postanowily o niestosowaniu par. 24 wyżej wymienionych Zasad z uwagi na niewladanie językiem polskim przez wszystkich czlonków Rady Nadzorczej.

Poniżej publikujemy pelną treść Zasad Ladu Korporacyjnego.

Zasady Ladu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Struktura Organizacyjna DB Securities S.A.

 

DB Securities S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28 czerwca 2016 roku, zgodnie z par. 27 Zasad Ladu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, dokonala przeglądu oraz pozytywnie ocenila stosowanie Zasad przez Spólkę w 2015 roku.

 

Pragniemy poinformować, iż zarówno czlonkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej DB Securities S.A., spelniają wymogi określone w art. 103 ust. 1 - 1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 wraz z późn. zm.).

Opis systemu zarządzania ryzykiem w DB Securities S.A.

 

Poradnik dotyczący rodzajów zleceń gieldowych

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 12.5.2017
Copyright © 2017 DB Securities S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.